Snaga uma i kako je razvijati

“Ljudi nisu zatvorenici sopstvene sudbine, već zatvorenici sopstvenog uma.” – Frenklin Ruzvelt   Um ima neverovatnu moć, moć da nas izleči, učini srećnima i uspešnima ali i suprotno od svega toga. Ukoliko želimo dobre rezultate u spoljašnjem svetu potrebno je promeniti svoj unutrašnji svet, svoje misli ali i jačati volju, koncentraciju i osvešćivati sadržaje koji …

Samo dobar čovek je srećan čovek

Nema sreće i mira bez samoanalize. Nema spokoja bez uočavanja i odustajanja od noga što nam ne pripada. Ne možemo postići osloabđanje i dolaženje do pravog i istinskog Sebe ako nismo spremni, hrabri i dovoljno otvoreni da vidimo sve ono što nas sputava da živimo Istinu. Spokoj nije nikakava nedostižna ideja, ili nešto što se …

Stres je dobar za naše zdravlje

Sres je dobar za naše zdravlje i ne treba ga izbegavati – najvažnije je poruka knjige “Druga strana stresa” koju je napisala Keli Mekgonigal profesorka psihologije na Stenfordu. Godinama slušamo kako stres nije dobar, kako bi ga trebalo svesti na najmanju moguću meru, kako je uzrok mnogih psihičkih i fizičkih bolesti i sada je pravi …