U aprilu kreće novi grupni koučing pod nazivom „Self Care Coaching“ koji će trajati mesec dana. Zatvorena mala grupa ljudi koja će se okupljati svake srede od 18h- 20h. obrađivaće teme vezane za ljubav prema sebi.

 

Na ovoj radionici saznačete i iskusiti

  1. Kako da se oslobodite kritike i osuđivanja sebe
  2. Kako da prepoznate i uskladite se sa sopstvenim potrebama
  3. Kako da postavite jake granice i stavite sebe na prvo mesto
  4. Kako opraštanjem sebi i drugima stvarama prostor za nešto novo i lepo
  5. Kako da imamo samopuzdanja i vere da idemo ka onome što želimo

Sreda  3.04.   10.04.    17.04. i   24.04

Sve četiri radionice su 6000dinara.

Prijave su obavezne na 063348778