Lični razvoj

Stres je dobar za naše zdravlje

Sres je dobar za naše zdravlje i ne treba ga izbegavati – najvažnije je poruka knjige “Druga strana stresa” koju je napisala Keli Mekgonigal profesorka psihologije na Stenfordu. Godinama slušamo kako stres nije dobar, kako bi ga trebalo svesti na najmanju moguću meru, kako je uzrok mnogih psihičkih i fizičkih bolesti i sada je pravi …